Lukra veiledning AS

Linda Pettersen Myhre

[email protected]

+47 90158008 

 

Linda har et stort engasjement og lang erfaring innenfor for samordning av helsetjenester, tverrfaglig samarbeid og utvikling av personal og organisasjoner. Hun har særlig bred erfaring innenfor rusfeltet, men brenner også for personer med funksjonsnedsettelser, hvilke rettigheter de har og hvordan de kan samarbeide best mulig med hjelpeapparatet rundt seg. Linda jobber tett og effektivt med kundene sine for å sikre en god leveranse. 

 

Linda tilbyr konsulenttjenester innenfor disse områdene:

 • tiltakstjenester for barneverntjenesten
 • koordinering av ansvarsgrupper 
 • utarbeidelse av onboardingprogram
 • markedsføring av bedriften  
 • prosjektledelse 
 • utarbeidelse av prosedyrer og kvalitetssystem i henhold til gjeldende lover og retningslinjer
 • utarbeidelse av kvalitets- og forbedringsarbeid, avvikshåndtering
 • teamsamarbeid, kultur og arbeidsmiljø
 • workshops, eventer, strategi- og planleggingsdager
 • sikring av faglig praksis- og utvikling i organisasjonen 
 • kommunikasjons- og informasjonsflyt 
 • veiledning individuelt eller i grupper
 
Tusen takk for kunnskapsrikt, engasjerende og nyttig foredrag på samling for våre likepersoner!

Lindas kombinasjon av erfaringer og teori gav oss innsikt og inspirasjon til vårt videre arbeid. En nydelig dame med stor formidlingsevne. 

ARBEIDSERFARING

2021 – d.d      Eier og gründer av Lukra Veiledning AS 
2021 2023   Fagkonsulent for Kirkens Bymisjon, Origosenteret 
2018 – 2021   Behandler og helsepedagog for Sykehuset Østfold, TSB Askim 
2011 – 2012   Megler i Konfliktrådet Øst 
2007 – 2018   Inntaksleder for Kirkens Bymisjon, Origosenteret 

 

UTDANNING

2021 – 2022   Videreutdanning i prosjektledelse 
2017 – 2021   Mastergrad i Samordning av helse- og velferdstjenester 
2008 – 2009   Videreutdanning i helsepedagogikk
2004 – 2007   Bachelor i Samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk 

 

Klar til å starte?

I dag er dagen!
Ta kontakt!