Håndboken

En elektronisk håndbok om hvilke tjenester, ytelser og ordninger man kan ha krav på når man har autisme og/ eller ADHD - og hvordan man enkelt kan koordinere det hele!

Her får du utdypende informasjon om:

  • Hvilke 9 økonomiske ytelser/ ordninger som er de vanligste 
  • Hva en søknad skal inneholde
  • Hvordan man skriver en døgnklokke som vedlegg
  • Hvordan du klager på et eventuelt avslag
  • Hvor du skal starte 
  • Hvilke 10 ordninger som kan gjøre den praktiske hverdagen litt enklere
  • Hvilke 5 verktøy som gir god samordning på tvers av organisasjoner, fra flere tjenesteytere samtidig - og på tvers av profesjoner 
  • Hvilke ordninger som kan bidra til å gjøre den fysiske og psykiske helsen bedre
  • Hva som er viktig å huske på som pårørende 
  • Hvordan man tilrettelegger for en god hverdag i barnehage/ skole/ jobb 

Endelig en oversikt som sammenfatter ALT! 

Dette er akkurat det jeg ønsket meg når sønnen min fikk autisme/ ADHD diagnosene, og NÅ er den tilgjengelig for deg!

Anbefales! 

Linda

899,00 NOK