299,00 NOK

Minikurs om samordning

I dette kurset finner du informasjon om hvilke ordninger som skaper et godt samarbeid og felles møtepunkter med hjelpeapparatet.

Kurset inneholder en video med presentasjon hvor jeg forteller om:

  • Ansvarsgruppe
  • Ansvarsgruppemøter
  • Koordinator
  • Barnekoordinator
  • Individuell Plan

Som en bonus får du med en arbeidsbok du kan bruke underveis i kurset, presentasjonen i pdf og en mal for hvordan man skriver klage på avslag.

Jeg håper og tror dette kan være til god hjelp for deg!

Mvh Linda